Föreläsning med hedersdoktor Walter Doerfler

  • Datum: –16.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:301
  • Föreläsare: Professor Walter Doerfler, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland
  • Arrangör: Medicinska fakulteten
  • Kontaktperson: Ulf Pettersson
  • Telefon: 070-4256149
  • Föreläsning

Öppen föreläsning med Medicinska fakultetens hedersdoktor 2018, Professor Walter Doerfler, med titeln Epigenetic Re-programming upon Foreign (Viral) DNA Invasion into Cells.

Walter Doerfler har varit verksam som professor vid Rockefeller University i New York samt vid universiteten i Köln och Erlangen i Tyskland. Han är en av Europas mest framstående virologer och molekylärbiologer. Hans forskning har rört mekanismer bakom virus förökning och tumöromvandling. Under senare tid har hans forskning fokuserats på metyleringen av DNA också varit en förgrundsgestalt inom den så kallade epigenetiken Han var en av forskarna som visade sambandet mellan metylering av DNA och genuttryck. Ett annat område där Walter Doerfler gjort mycket uppmärksammade insatser rör konsekvenserna av intag av främmande DNA i försöksdjur. Han har hedrats med ett antal vetenskapliga utmärkelser bland annat Robert Koch-priset. Vid flera tillfällen har Walter Doerfler varit gästforskare och opponent i Uppsala.