“The ultimate diplomatic tool”. Representation of Iran in Iranian-European Literature. The case of Kader Abdolah

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Bahareh Mehrabi, Sheffield University, UK
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-471 7869
  • Seminarium