Samhällsvetenskapliga fakulteten

Workshop – Artistic Differences

  • Datum: 2018-02-22 kl 09:00
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Se workshopens hemsida/See workshop homepage
  • Konferens

Artistic Differences: The Importance of Disagreeing About Art

Besök workshopens hemsida för mer information.