Europaperspektiv 2018: Ledande forskare om EU i en världsordning under omvandling

  • Datum: –17.00
  • Plats: Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71B, Stockholm
  • Webbsida
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Niklas Bremberg
  • Seminarium

Vid årets Europaperspektivseminarium ger nio ledande svenska forskare sin syn på hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Att grundpelarna i den liberala världsordningen utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar.

Forskarna möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll i en världsordning under omvandling på en rad centrala områden: Vilken betydelse har Brexit för EU:s sam­manhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter? På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internatio­nell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår?

Som gästtalare medverkar Carl Bildt och Katarina Areskoug Mascarenhas (chef för EU-kommissionens representation i Sverige). Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Ulrika Modéer (statssekreterare vid Utrikesdepartementet), Annika Ström Melin (jour­nalist på Dagens Nyheter) och Martin Ådahl (Centerpartiets chefsekonom). Moderator är Cecilia Garme.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Sista anmälningsdag är 2/2.
Anmälan till: 
www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx
Se hela programmet här: www.europaperspektiv.se

Seminariet arrangeras i samband med lanseringen av Europaperspektiv 2018: EU i en världsordning under omvandling. Europaperspektiv ges ut av universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet, och årets bok är den tjugonde årgången.