Livskvalitet och coping vid ALS

  • Datum: –18.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rappesalen, ingång 10
  • Föreläsare: Birgitta Jakobsson Larsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn
  • Kontaktperson: Kerstin Rollman
  • Föreläsning

Sjuksköterskor inbjuds till en föreläsning om hur personer med ALS skattar sin livskvalitet samt vilka strategier de använder för att hantera sjukdomen. Sjuksköterskan Birgitta Jakobsson Larsson, som disputerade vid Uppsala universitet 2016, föreläser om sin forskning rörande faktorer av betydelse för upplevd livskvalitet vid ALS.

Anmäl senast söndag 28 januari om du kommer, alumn@pubcare.uu.se så ser vi till att det finns smörgåsar till alla.

Medlemmar gratis.
Sjuksköterskor som ej är medlem, 40 kronor Betala gärna med Swish, 123 321 2552

VÄLKOMMEN!

 

Ytterligare information