Det farliga men viktiga lyssnandet – om sekundär traumatisering och compassion fatigue

En utbildning för chefer och arbetsledare för medarbetare som möter våldsutsatta eller våldsutövare.

Idag råder det ofta ett högt tempo och en tung arbetsbelastning inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsende. Att arbeta inom dessa verksamheter ställer krav på både kompetens, ork och empati.

Att möta våldsutsatta och anhöriga i kris kräver ett känslomässigt engagemang. Flera faktorer påverkar dock individens förmåga att upprätthålla detta engagemang. När orken och empatin brister kan detta leda till den form av empatitrötthet som kallas compassion fatigue.

Mer information och anmälan