Samhällsvetenskapliga fakulteten

Olle Risberg: "Ethics and the Question of What to Do"

Högre seminariet i praktisk filosofi

Olle Risberg, Uppsala universitet: "Ethics and the Question of What to Do"