Lärarcafé: Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan)
  • Föreläsare: Matilda Strömberg, RFSU.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Sex- och samlevnadsundervisning ingår i någon form i flera av skolans ämnen och behöver hålla en hög kvalitét. Matilda Strömberg från RFSU ger en kort föreläsning om olika förhållningssätt till sex- och samlevnadsundervisning och delar med sig av handfasta tips som du kan använda på dina lektioner.

Lärarcafé är en mötesplats där yrkesverksamma lärare träffar lärarstudenter från de olika lärarprogrammen. Som lärare har du möjlighet att ta del av forskning inom skolområdet, nätverka och knyta kontakter med studenter som kan vara dina blivande kollegor. Som student har du möjlighet att samtala med yrkesverksamma lärare om vad det innebär att vara lärare samt knyta kontakter och ha trevligt.