Sista anmälningsdag – Att utbilda om mäns våld mot kvinnor, Uppsala universitet

Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor.

Kursen avser även att ge en fördjupning inom kunskapsområdet, som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Därmed bidrar den till att fler yrkespersoner kan utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation vilket leder till att fler yrkespersoner får kunskap.

Målgrupp: Personer som i sitt yrke har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet.  

Behörighet: för behörighet krävs högskolebehörighet samt dokumenterad kunskap om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor”.

Sista anmälningsdag: 11 mars 2018

Mer information och anmälan