Samhällsvetenskapliga fakulteten

Heléne Lööw ventilerar texten "Krigserfarenhet och politisk aktivism - några historiska fallstudier

  • Datum: 2018-05-09 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Heléne Lööw
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium