Samhällsvetenskapliga fakulteten

Martin Almbjär och Elise Dermineur ventilerar en text från sitt gemensamma projekt om kvinnor och krediter under tidigmodern tid

  • Datum: 2018-05-23 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Martin Almbjärn och Elise Dermineur
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium