Info om utbytesstudier för studenter på TekNat

Infomöte om utbytesstudier för studenter inom teknik och naturvetenskap med efterföljande mässa.

 

• BIOLOGI 
• FYSIK OCH ASTRONOMI
• KEMI
• INFORMATIONSTEKNOLOGI
• TEKNIKVETENSKAPER 
• GEOVETENSKAPER
• TEKNAT – Fakultetsövergripande utbyten. Ingenjörsutbyten
• INTERNATIONELLA KANSLIET – Universitetsövergripande utbyten, praktik och MFS
• BEST – Board of European Students of Technology
• IAESTE – The International Association for Exchange of Students for Technical Experience
• PEDAGOGIK, didaktik och utvecklingsstudier 

Vi bjuder på fralla och godis oxå ;-)