"From Welfare to Warfare: Exploring the Militarization of the Suburb"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Thunbergsvägen 3C 22.1017
  • Föreläsare: Suruchi Thapar-Björkkert, Irene Molina och Karina Rana. Discussant: René León Rosales, MKC. På engelska. Rum 22-1017 (Hus 22)
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Seminarium