"The extremely excluded? Roma EU migrants precarious living conditions in Uppsala"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 22-1017
  • Föreläsare: Dominic Teodorescu, kulturgeografi, Uppsala universitet Irene Molina, vetenskaplig ledare vid CEMFOR Discussant - Simon Wallengren.
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Seminarium

Lokal: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22).
På engelska. Seminariet följs av mingel/post-seminarium.