GaW seminarium: Hemarbetets förändring i det agrara Sverige

Marie Ulväng lägger fram texten "Farmerfication", Housing and the Domestic work in Rural Sweden 1850-1910.
The seminar will be held in English.