Samhällsvetenskapliga fakulteten

GaW seminarium: Upplandsbruk som arbetsplats under 1700-talets andra hälft

  • Datum: 2018-05-24 kl 10:15 12:00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Göran Rydén
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Göran Rydén lägger fram ett kapitel i en kommande bok, "Ett arbete som med trohet drifves"