Högre seminarier i finansrätt

Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 18.15-20.00 kommer adjunkt, Ph.D. Karina Kim Egholm Elgaard, Köpenhamns universitet, att lägga fram material om mänskliga rättigheter i förhållande till lagstiftning om mervärdesskatt, närmare bestämt ”Handicapkonventionens betydning for dansk momsret”. Platsen är Hyllan, Trädgårdsgatan 1. Efter seminariet följer postseminarium, också det på Hyllan. Karina Kim Egholm Elgaard är i Uppsala på inbjudan av docent Katia Cejie.

Insläpp sker en kvart före respektive seminarium från ingången mitt emot Värmlands nation vid Riddartorget. Anmäl ditt deltagande i seminarium och postseminarium senast tre dagar före respektive seminarium. Gör anmälan till Mattias Dahlberg (mattias.dahlberg@jur.uu.se). Vid sen ankomst eller i andra frågor ring denne på 0730-523 708. Materialet skickas till dem som anmäler sitt deltagande i respektive seminarium.