Högre seminarier i finansrätt

Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 18.15-20.00 kommer docent Jan Bjuvberg att lägga fram material om ”Frikopplat kopplat område. Sambandet mellan redovisning och beskattning i ljuset av bland annat HFD:s avgörande den 11 december 2017, mål nr 3148-16”. Platsen är Hyllan, Trädgårdsgatan 1. Efter seminariet följer postseminarium, vilket också äger rum på Hyllan.

Insläpp sker en kvart före respektive seminarium från ingången mitt emot Värmlands nation vid Riddartorget. Anmäl ditt deltagande i seminarium och postseminarium senast tre dagar före respektive seminarium. Gör anmälan till Mattias Dahlberg (mattias.dahlberg@jur.uu.se). Vid sen ankomst eller i andra frågor ring denne på 0730-523 708. Materialet skickas till dem som anmäler sitt deltagande i respektive seminarium.