Karl Bergman: "Teleosemantics and Universal Hybridity"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Karl Bergman lägger fram artikeln och blivande avhandlingsavsnittet "Teleosemantics and Universal Hybridity: A Response to Artiga."