Samhällsvetenskapliga fakulteten

Heldagsseminarium om avhandlingsarbete

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Heldagsseminarium (10-15) om pågående avhandlingsarbete: Erik Boström, Kasper Kristensen, Erik Hållstenson