Högre Seminarium med Sonja Entzenberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Språkvetenskapligt centrum 16-2041, Thunbergsv. 3 L
  • Föreläsare: Sonja Entzenberg
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Textseminarium: Variation och förändring i kvinnors tillnamnsskick 1860-1920 på Öland
Texten tillgängliggörs en vecka före seminariet