Neuro seminar: Kenney Roodakker

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunchrum C2:2
  • Föreläsare: Kenney Roodakker
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-471 4771
  • Seminarium

Title: "Multiple-parametric co-registration of 11C-methionine PET images in en bloc resected oligodendrogliomas reveals intra-tumoral heterogeneity."

Ta med egen lunch.