Responding to a moral transgression with OKEJ.

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Arrangör: Tyska seminariet och MODIS
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Prof. Anna Lindström (språk: svenska/engelska): Responding to a moral transgression with OKEJ.