Samhällsvetenskapliga fakulteten

Karriärtorsdag om Studieteknik – planering och struktur

  • Datum: 2018-02-08 kl 12:15 12:45
  • Plats: Campus Gotland Sal C10
  • Arrangör: Studenthälsan vid Campus Gotland
  • Kontaktperson: Sofie Westberg
  • Utbildning

Sofie Westberg från Studenthälsan berättar om vikten av planering och repetition och hur du kan förbättra din studieteknik.