Samhällsvetenskapliga fakulteten

TMCP: Daniel Brandell - "A Renaissance for Solid Polymer Electrolytes through Polycarbonate Materials"

  • Datum: 27 mars, kl. 09.15–10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4312
  • Kontaktperson: Andreas Mattsson
  • Seminarium