Forskningsseminarie - Psykiatri/Karin Jensen

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rum Nasvell (rum3) Entréplan Ing 10
  • Föreläsare: Karin Jensen, docent KI
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-611 49 69
  • Seminarium

Smärta, placebo, fMRI