Forskningsseminarie - Psykiatri / Efthymios Kouppis

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Rum Nasvell (rum3) Entréplan Ing 10
  • Föreläsare: Efthymios Kouppis, doktorand, läkare
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-611 49 69
  • Seminarium

Komplikationer i samband med graviditet och förlossning hos personer med personlighetssyndrom

Presentation av doktorandprojekt

Handledare: Lisa Ekselius