Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bioseminar series

  • Datum: 2018-02-09 kl 08:45 09:30
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 Seminar room
  • Föreläsare: Malin Lagerström, Department of Neuroscience
  • Arrangör: FarmBio
  • Kontaktperson: Sonchita Bagchi
  • Seminarium

Neuropeptide Y in itch