Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bioseminar series

  • Datum: 09 februari, kl. 08.45–09.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 Seminar room
  • Föreläsare: Malin Lagerström, Department of Neuroscience
  • Arrangör: FarmBio
  • Kontaktperson: Sonchita Bagchi
  • Seminarium

Neuropeptide Y in itch