Forskningsseminarie- Psykiatri / Hanna Ljungvall,

  • Datum:
  • Plats: Psykiatrins hus Nasvell, entréplan ingång 10.
  • Föreläsare: Hanna Ljungvall,
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Seminarium

Titel: Långtidsbehandling med opioider vid kroniska smärttillstånd

Hanna Ljungvall, doktorand, socionom

Lisa Ekselius, handledare Presentation av doktorandprojekt