Vad är ett skäligt pris för en bostad? – Om utmaningarna med att genomföra en rättslig analys av den svenska prisregleringen för hyresbostäder

Författare: Haymanot Baheru, Stockholms universitet
Språk: Svenska eller engelska

Ett Bostäder och samhälle-seminarium