Bioseminar series

  • Datum: –09.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 Seminar room
  • Föreläsare: Erika Comasco
  • Arrangör: FarmBio
  • Kontaktperson: Sonchita Bagchi
  • Seminarium

Constitutive Serotonin Transporter Deficiency, Stress and Alcohol