Seminarium i Semitiska språk

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Jakob Andersson
  • Arrangör: Semitiska språk/Assyriologi
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

Oh my God! The language of piety in Mesopotamian cuneiform votive objects

Presentation av preliminära slutsatser från ett projekt understött av Vetenskapsrådet vilket syftar till att producera en mer komplett förståelse av forntida främreorientaliska föremål, beställda av privatpersoner och inskrivna med kilskrift från tiden mellan ungefär 2800 fvt–100 vt. Perioden motsvarar runt 80 procent av de tidiga främreorientaliska samhällenas historiska perioder. Tidsram och omfattning av material saknar motstycke i främreorientalisk materiell och språkvetenskaplig forskning.