Se sambandet!

Se sambandet är en konferens som handlar om att uppmärksamma och synliggöra sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, våld mot partner, barn, äldre och familjens husdjur.

Heldagskonferensen genomförs i Örebro den 8 maj 2018. Plats är ännu inte fastställd, men anmälan till konferensen kan du göra redan nu. 

Målgrupp för konferensen är djurhälsopersonal, polis, socialtjänst, åklagare och ideella föreningar som arbetar inom detta område.​

Mer information och anmälan

Klockslagen för start- och sluttid är preliminära.