Releaseparty av "Transparency in the Future - Swedish Openness 250 Years"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum Auditorium Minus
  • Föreläsare: Professor Markku Suksi, Åbo Professor Ragna Aarli, Bergen Professor Cecilia Magnusson-Sjöberg Justitieråd Thomas Bull
  • Arrangör: Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Inger Österdahl
  • Kontaktperson: Anna-Sara Lind
  • Konferens

Välkomna till en eftermiddag i Uppsala för att diskutera hur offentlighetsprincipen kan fortsätta att medverka till öppna och demokratiska samtal, även i en tid av globalisering och digitalisering.

TRANSPARENCY IN THE FUTURE – SWEDISH OPENNESS 250 YEARS gavs under år 2017 ut på Ragulka förlag och det vill vi fira!

Välkomna till en eftermiddag i Uppsala för att diskutera hur offentlighetsprincipen kan fortsätta att medverka till öppna och demokratiska samtal, även i en tid av globalisering och digitalisering. Tre av författarna presenterar sina bidrag (på svenska):

Professor Markku Suksi, Åbo - On the openness of the digital society: from religion via language to algorithm as the basis for the exercise of public powers

Professor Ragna Aarli, Bergen - Public access to digital documents

Professor Cecilia Magnusson-Sjöberg, Stockholm - The Swedish Principle of Transparency

Justitierådet Thomas Bull kommenterar.

Efteråt bjuder Ragulka Förlag på bubbel och något gott att äta till.


TID OCH PLATS: Den 19 mars 2018, kl 14–17, i Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3.

ANMÄL ER TILL forskningsamanuens Frans Vinsa Larsson, frans.vinsa.larsson@jur.uu.se senast den 1 mars 2018.

Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl, redaktörer

Ytterligare information