Obs! Seminariet skjuts upp till hösten! "Black Utopias: Speculative Life and the Music of Other Worlds"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken, 22-1017 (Hus 22)
  • Föreläsare: Jayna Brown, Professor of Humanities and Media Studies, Pratt Institute, NY. Discussant: Ylva Habel, forskare från CEMFOR. På engelska. Följs av ett postseminarium.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Seminarium

Duke University Press, which traces black radical utopian practice and performance, from the psychic travels of Sojourner Truth to the cosmic transmissions of Alice Coltrane and Sun Ra.”