Samhällsvetenskapliga fakulteten

”Open Source Jihad - en diskussion om kritisk terrorismforskning.”

  • Datum: 2018-06-05 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken, 22-1017 (Hus 22)
  • Föreläsare: Per-Erik Nilsson, forskare från CEMFOR. Samarrangemang med Centrum för Polisforskning. Discussant: Amir Rostami. Seminariet följs av post-seminarium.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Jeannette Escanilla
  • Seminarium