IMV-seminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gemzellsalen, ing. 95/96 nbv
  • Föreläsare: Casimiro Castillejo-Lopez, Assoc prof Prasad Kamble, Phd fellow (PhD seminar)
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Unravelling the metabolic syndrome: Experiences with CRISPR genome editing

Värd: Jan Eriksson