Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sista ansökningsdag MFS via SLU

Vill du göra ett projekt i ett utvecklingsland? Förbered dig på att arbeta i ett globalt sammanhang genom att samla material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium.

MFS-studien ska genomföras under sommar/hösten 2018. Fältstudien ska äga rum i minst 8 veckor och hemkomst till Sverige måste ske senast sista januari 2019.

Sista ansökningsdag: 15 april 2018

Läs mer om att söka MFS-stipendium