Sva-seminariet: Anna Flyman Mattsson, Lund

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken, sal 16-2044
  • Föreläsare: Anna Flyman Mattsson
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Grammatiska profiler på Sfi