Sva-seminariet: Eeva-Liisa Nyqvist, Stockholm/Åbo universitet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken, sal 16-2044
  • Föreläsare: Eeva-Liisa Nyqvist
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Grammatisk kompetens hos finska språkbadselever