Exjobbspresentation Jonas von Euler-Chelpin

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2002
  • Kontaktperson: Jonas von Euler-Chelpin
  • Seminarium

Distribution grid fault location - an analysis of methods for fault
location in LV and MV power distribution grids

Är du intresserad av framtida tekniska lösningar för att höja energisäkerheten i elnätet? Behovet av en tillförlitlig och kontinuerlig tillgång till elektricitet har blivit en allt viktigare komponent för att upprätthålla grundläggande funktioner i den industrialiserade världens samhälle. Detta behov har medfört ett ökat intresse för att säkra och höja tillförlitligheten i distributionssystem för elektricitet. Tekniker tidigare begränsade till högspänningsnivå börjar nu bli tillgängliga för lägre systemnivåer där nya utmaningar för tekniken uppstår. Mitt exjobb handlar om att identifiera en ny fellokaliseringsmetod för Ellevio AB:s distributionsnät, med fokus på Stockholms lokalnät. Målet är att hitta en kostnadseffektiv metod som som kan sänka avbrottstiden för företaget kunder och på så sätt även samhällskostnaderna utan att kräva omfattande reinvesteringar i det befintliga nätet.

Välkommen till min exjobbspresentation!

Handledare: Erik Lejerskog, Ellevio AB
Ämnesgranskare: Juan de Santiago, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Hampus Halvarsson