Uppsala transdisciplinära seminarium i hållbar utveckling (TRUST)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Blåsenhus 21:239 (Swedesd kontor)
  • Föreläsare: Alexander Hellquist, Swedesd, Martin Westin, Swedesd
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Martin Mickelsson
  • Telefon: +46 18 471 2439
  • Seminarium

Chair: Martin Mickelsson

13.15-14.30 Alexander Hellquist, Swedesd och Martin Westin, Swedesd presenterar "En kritisk granskning av makt i medborgardialogens teori och praktik"

I den här studien sätter vi idéerna om makt i de kommunikativa planeringsteorierna i relation till en planerares berättelse om en medborgardialog med avsikt att bilda ny kunskap om risker och möjligheter med medborgardialoger.

Diskutant: Petra Hansson

För att ladda ned paper gå till: 
https://uppsala.box.com/s/ti0jvzax4xy3vdv6iuzr368ku3yb9fk0