Samhällsvetenskapliga fakulteten

Miranda Cox: avhandlings-PM

  • Datum: 26 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Miranda Cox, Uppsala universitet, presenterar sitt avhandlings-PM "Kontoret"