Tolerans, till vilket pris?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Finlandshuset konferens Snickarbacken 4, 111 39 Stockholm
  • Föreläsare: Sten Widmalm, professor i statsvetenskap och forskningsledare för TOLEDO-projektet, Uppsala universitet. Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för Framtidsstudier & Vetenskapsrådet
  • Kontaktperson: Gustav Löfgren
  • Telefon: +46733553859
  • Seminarium

Vad menas med tolerans, och finns det en gräns för hur toleranta vi bör vara? Det diskuterar forskare och praktiker under ett seminarium den 26 mars.

Det finns studier som pekar ut Sverige som ett av världens mest toleranta länder och tolerans betraktas ofta som en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Men vad menas egentligen med tolerans exempelvis i politiska och vetenskapliga diskussioner? Och finns det gränser för hur toleranta vi bör vara? Det här är några av de frågor vi ställer i ett seminarium i serien Offentliga samtal - forskare möter praktiker. 

Program

09.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00 Forskarpresentationer och panelsamtal

Sten Widman
När vi inte tycker lika eller tycker om varandra
Tolerans är en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati. Trots detta missuppfattas toleransbegreppet ofta i både politiska och vetenskapliga diskussioner, både avsiktligt och oavsiktligt. Hur formar egentligen individers tolerans och varför kan individuella rättigheter anses som viktigare än grupprättigheter i en värld där den politiska toleransen hotas? Om detta handlar Sten Widmans presentation.

Mohammad Fazlhashemi
Samhällets tolerans mot olika religiösa tolkningar
När människor dras till våldsbejakande islamitisk extremism bottnar oftast lockelsen i andra faktorer än religiösa visar djupintervjuer med återvändare. Samtidigt används religiösa legitimetsgrunder hos de som ansluter sig till våldsbejakande extremism. Hur långt bör det demokratiska samhällets tolerans sträcka sig, ska dessa tankegångar ses som religiösa tolkningar bland många andra så länge de inte har omsatts i handling?

Ca 10.-50-12.00 Panelsamtal :

Sten Widman;

Mohammad Fazlhashemi; 

Christer Matsson, grundare av Toleransprojektet och forskare vid Segerstedtinstitutet;

Bi Puranen, Generalsekreterare vid World Values Survey;

Jana Jakob, projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund