Bioseminar series

  • Datum: –09.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 Seminar room
  • Föreläsare: Pär Matsson
  • Arrangör: FarmBio
  • Kontaktperson: Sonchita Bagchi
  • Seminarium

Role of environment-dependent molecular properties in cellular drug permeability