Translationellt symposium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.
  • Föreläsare: Organiserat av: Janet Cunningham.
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Konferens

forskningsdelegation arrangerar.

Mötet hålls torsdagen den 26 april 2018 kl 13-17 på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, det preliminära programmet bifogas.

Till mötet är forskare, klinker och andra intresserade av området välkomna att delta. Meddela namn och epostadresser till dem du föreslår att vi bjuder in till agneta.ohlson@sls.se senast den 9 april. "

Ytterligare information