MR- Frukostseminarium i Stockholm

  • Datum: –10.00
  • Plats: Piperska muren Scheelegatan 14, Stockholm,
  • Föreläsare: Martin Mörk, chef för Diskrimineringsombudsmannens processenhet och Elena Namli, professor i etik vid teologiska inst. vid Uppsala Universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 018-471 18 98
  • Seminarium

Fukostseminariet syftar till att stärka förvaltningens arbete för de mänskliga rättigheterna. Vilka krav gäller? Hur ska de förverkligas?

Dagens ämne: Diskriminering genom selektiv rättstillämpning. Självklart kommer vi att kunna ta ett större grepp kring diskrimineringsfrågan.

Läs mer och anmäl dig här >>