Lars Karlander disputerar i Konstitutionell rätt

  • Datum: –12.30
  • Plats: Campus Gamla Torget Nya Brusewitzsalen
  • Kontaktperson: Karin Ojala
  • Disputation

The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts - In Search of a Fair Balance

Opponent: Professor Tuomas Ojanen, Helsingfors universitet

Ledamöter i Betygsnämnden:
Professor Helle Krunke, Köpenhamns universitet
Professor Carl Fredrik Bergström, Uppsala universitet
Generaladvokat Nils Wahl, Europeiska Unionens domstol

Ordförande vid disputationen: Justitieråd Thomas Bull

Mottagningen sker i Blå Rummet

Disputationsakt på engelska