CEMFOR i Almedalen 6-7 juli - Välkommen!

  • Datum:
  • Plats: https://www.campusgotland.uu.se/
  • Föreläsare: Forskare vid CEMFOR: Irene Molina Mattias Gardell Patricia Lorenzoni Ylva Habel Daniel Strand
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: www.cemfor.uu.se
  • Seminarium

MÖT UPPSALA UNIVERSITET - CENTRUM FÖR MÅNGVETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM (CEMFOR) I ALMEDALEN

PROGRAM

Seminarium

Hur tryggar vi religionsfriheten? Moskéers utsatthet för hatbrott.

Medverkande: Mattias Gardell.

6/7 2018, 10:00 - 11:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.

Seminarium

Vad är kristendomens plats i migrationspolitiken?

Medverkande: Patricia Lorenzoni.

6/7 2018, 11:00 - 12:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.

Seminarium

No-go zones?

Medverkande: Irene Molina.

6/7 2018, 13:00 - 14:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.

Seminarium

Vem är människan som deporteras?

Medverkande: Patricia Lorenzoni.

6/7 2018, 14:00 - 15:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, hus D bv.

Seminarium

Antisvart rasism på arbetsmarknaden

Medverkande: Ylva Habel.

6/7 2018, 15:00 - 16:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus bv.

Seminarium

Yttrandefrihet till döds? Radikalnationalism, hets mot folkgrupp och det demokratiska samtalet

Medverkande: Mattias Gardell.

7/7 2018, 11:00 - 12:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3 B23.

Seminarium

Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet.Medverkande: Daniel Strand.

7/7 2018, 13:00 - 14:00 Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3 B23.

 

 

CEMFOR i Almedalen 6-7 juli - Välkommen!