Disputation, Mirthe Hoekzema

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Mikrobiologi
  • Kontaktperson: PhD Mirthe Hoekzema
  • Disputation

Small RNAs, big consequences. Post-transcriptional regulation and adaptive immunity in bacteria.
Datum: 2018-04-20
Tid: 09:30 - 14:00
Rum: BMC/ A1:111a

Ämne: Biologi med inriktning på mikrobiologi

Titel: Small RNAs, big consequences. Post-transcriptional regulation and adaptive immunity in bacteria.